Naše služby při obsluze parkovišť spočívají v komplexnosti, spolehlivosti a kvalitě. Začínají již od možnosti vypracovat provozní řád parkoviště. Samozřejmostí je pak stálá obsluha, která má na starost pořádek a čistotu na parkovišti, hlídání vozidel a výběr parkovacích poplatků. Obsluhující pracovníci se mohou střídat v pravidelných směnách, takže hlídání parkoviště a vybírání parkovného je zajištěno v dopoledních i odpoledních hodinách a u frekventovanějších míst to může být po dohodě i 24 hodin denně.

Poplatky za parkování lze rozdělit na jednotlivé kategorie, pro které pak platí speciální ceny. Týká se to dlouhodobého, denního a nočního parkování, parkování pro firmy nebo rezidenty. Můžeme zajistit i celou řadu nadstandartních služeb. Podle individuální domluvy přizpůsobíme službu podle vašich představ. Může se týkat třeba i jen samotného hlídání nebo i rozšířenějších služeb, které rádi poskytneme na míru k vašim požadavkům.

Zajistíme vám pořadatelskou službu pro jakoukoliv příležitost. Ať už se jedná o sportovní či kulturní akci, městskou slavnost, ples či jinou událost. Úkolem pořadatelské služby je zajištění pořádku, bezkonfliktního průběhu jakékoliv akce, výběr vstupného, kontrola návštěvníků, například při jejich krátkodobém opuštění budovy, ve které se pořádá taneční zábava či koncert, apod. K těmto účelům jsme vybaveni nejen zdatnými pořadateli, ale i potřebnými pomůckami, jako jsou umělohmotná čísla na svršky odkládané do šatny, zřetelné označení na klopy pánských sak či dámských šatů pro osoby, které si jdou před budovu zakouřit apod.

Vysoké nároky na fyzickou i psychickou připravenost jsou kladeny na pořadatele zejména při vypjatých fotbalových zápasech. I pro tyto příležitosti disponujeme zkušeným pořadatelským týmem. Na rozdíl od situací hrozících konflikty se naopak při slavnostních příležitostech, firemních večírcích i jiných reprezentativních akcích vyžaduje vybrané chování, případně i účast hostesek. I takovým požadavkům můžeme spolehlivě vyhovět k plné spokojenosti účastníků i samotného pořadatele dané akce.

Pod označením recepční si většina lidí vybaví pána či dámu v hotelové recepci. To ovšem není zdaleka jediné místo, kde jsou poskytovány recepční služby. Naše agentura vám zajistí recepční službu s vědomím, že je vždy vnímána jako první kontakt každého příchozího, podle kterého si udělá okamžitě první dojem o klientovi. Z tohoto důvodu věnujeme výběru recepčních velkou pozornost, dbáme na jejich vzhled, schopnost reprezentativního vystupování, komunikační zdatnost a v případě potřeby i na jazykovou vybavenost.


Jsme si vědomi, že recepční služby jsou součástí dané firmy, podílí se na vytváření příjemné atmosféry a celkového image firmy, instituce, či úřadu. Samozřejmostí je dokonalá orientace a schopnost informovat každého návštěvníka a správně ho nasměrovat. Své pracovníky školíme a klademe důraz zejména na loajalitu vůči klientovi a jeho prostředí. Dnešní nároky vyžadují i znalost administrativních úkonů a práce na PC, na což jsme rovněž připraveni, aby naše recepční služby byly vaší dokonalou reprezentativní vizitkou.

Portfolio našich služeb zahrnuje, kromě jiného, také hlídání parkovišť, ostrahu, ochranu nejrůznějších objektů a také ochranu osob. Pro tyto účely již dnes drtivá většina majitelů těchto ploch, objektů či zařízení využívá moderní techniku, ke které se řadí zejména kamerové systémy. Kamery jsou nainstalovány tak, aby snímaly co nejširší záběry a napomohly tak k větší jistotě majitele a k případnému odhalení a identifikaci pachatele trestného činu či přestupku. Vše musí být samozřejmě v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů.


Kamerové systémy pak vyžadují odbornou péči a obsluhu při hlídání sledovaného prostoru v dispečinku a vyhodnocování zaznamenaných dat a událostí. S tím je spojena i správa kamerového systému, kterou jsme schopni vám nabídnout a realizovat s maximální pečlivostí a spolehlivostí. Správa zahrnuje povinnost vést provozní knihu a provádět záznam a zpracování údajů tak, aby nebyly v konfliktu s příslušným zákonem. Ke správě patří i obsluha a údržba kamerového systému.

Ochrana a zabezpečení komerčních, průmyslových a dalších objektů je dnes samozřejmostí, a proto nabízíme možnost neustálého dozoru prostřednictvím našich kvalifikovaných pracovníků nebo hlídání prostřednictvím elektronického zabezpečovacího zařízení s kamerovým systémem. Obvykle jsou tyto systémy napojeny na dispečink, kde naši pracovníci sledují na centrálním pultu snímané prostory a při jejich narušení ihned alarmují bezpečnostní agenturu, majitele objektu a případně i Policii ČR.

Naše agentura používá špičkové vybavení, všichni naši pracovníci jsou prvotřídně proškolení a jsou připraveni zajistit ochranu vybraných objektů podle vašich potřeb. Dokážeme zajistit i odpovídající techniku, kterou budeme obsluhovat, od komplexních zabezpečovacích systémů až po alarmy, čidla a detektory. Zabezpečovací systémy s vámi nejprve prokonzultujeme a po prohlídce daného objektu vám navrhneme ideální způsob ochrany. Mnohdy se použije i kombinace aktivních a pasivních metod ochrany objektu, aby ochrana byla co nejefektivnější. Při naší práci klademe důraz na ochranu vašeho majetku, ale zároveň zohledňujeme i bezpečnost a právo na soukromí vašich zaměstnanců.

Naše agentura zajišťuje nejen ochranu majetku, ale do portfolia našich činností patří rovněž ochrana osob. Můžeme vám zajistit osobní ochranu, či zabezpečení lidí, při pořádání nejrůznějších akcí. Máme k tomu zkušené osobní ochránce, kteří mají zkušenosti z praxe i potřebné teoretické vědomosti. Řada z nich je absolventy střední školy na ochranu osob a majetku. Jejich předností je spolehlivost a profesionalita. Využívají řady systémových, vzájemně propojených opatření, aby mohli reagovat rychle na jakékoliv ohrožení osob.

Osobní ochranu využívají majitelé různých komerčních prostor, úřadů, administrativních budov či obchodních domů nebo zábavních center. Rovněž můžeme poskytnou ochranu osob při pořádání nejrůznějších kulturních akcí, jako jsou například populární koncerty, kde je předpoklad velké návštěvy. Rovněž při některých fotbalových utkáních, kde hrozí konflikty fanoušků můžeme zajistit profesionální ochranu diváků i hráčů. Našich služeb můžete využít i při předváděcích akcích vaší firmy. Pokud se necítíte v bezpečí, rádi vám ho zajistíme.

Close Menu